Wie zijn wij?

Reeshof&Co is een samenwerking van de klankbordgroep Reeshof&Co en de Wijkraad Reeshof, ondersteund door medewerkers van MOM Tussenheid, Gemeente Tilburg en de initiatiefnemer van EMMA, Peter Spijkers. Zij willen bestaande lokale kennis via het inzetten van een breed netwerk met elkaar in verbinding brengen zodat de reeds bestaande organisaties of nieuwe initiatieven zich beter kunnen ontwikkelen.

Het IVA heeft een onderzoek gedaan naar knelpunten en kansen bij burgerorganisaties en -initiatieven en non profit-organisaties in de Reeshof. Ook hebben zij een inventarisatie uitgevoerd bij zakelijke dienstverleners in de Reeshof. De uitkomsten kun je lezen in het rapport dat je hieronder kunt downloaden.

Op basis van de uitkomsten is een plan van aanpak gemaakt. Ook dat kun je hieronder downloaden.